Profesjonelle virksomheter i kraftig vekst

Det er et økende antall profesjonelle kjeder innen faghandelen. Våre kunnskaper fra dagligvarebransjen kommer godt med for å møte faghandelens forventninger og krav.

De siste årene er det etablert en rekke ambisiøse, nasjonale og internasjonale kjeder innenfor faghandelen i Norge.

Felles for dem er at de har klare fellestrekk med de kjedene vi har sett vokse seg sterke på dagligvaresiden.

Profesjonell kjededrift følger på mange områder de samme prinsippene - uavhengig av hvilke varer og tjenester man tilbyr.

Også i denne nisjen har AKA gleden av å være samarbeidspartner med de mest toneangivende kjedene i Norge. Dette gjør vår hverdag enda mer utfordrende - og derved enda morsommere.

Antall leietakere innenfor faghandelen er, og skal være, noe mindre omfattende enn vår virksomhet med dagligvarehandelen.

Vi ser likevel oftere og oftere at dagligvarekjedene og faghandelkjedene samlokaliseres. Både innenfor de samme byggene, og innenfor det samme området. Slike løsninger er gunstig - både for virksomhetene og for publikum.

AKA er med der det skjer. Vi setter vår ære i å levere best mulig løsninger for våre samarbeidspartnere innenfor faghandelen. De blir stadig flere, og stadig mer profesjonelle.

AKA skal holde tritt med utviklingen - også på dette området.

 

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,