En spydspiss i den regionale utviklingen på Ringerike - Hønefoss

 

AKA er en gårdeier som skal eie og forvalte handelsnæringseiendommer. Lokalt er fokuset noe utvidet. Her er vi i tillegg engasjert i små og store utviklingsprosjekter. Hvervenmoen Næringspark er en stor satsning. I næringsparken gjennomfører AKA en omfattende utvikling både innen storhandel og kontorbygg.

Hvervenmoen ligger som en portal inn til Hønefoss med E16 som nærmeste nabo. Området inneholder allerede en rekke spennende virksomheter, og sammen med Ringerike sykehus er det nærmere 2 500 arbeidsplasser i området. Det langsiktige målet er å legge til rette for opp mot ytterligere 2 000 arbeidsplasser.

I næringsparken finner man store virksomheter som Kartverket, Viken Skog og Ringeriks-Kraft. Et stort antall små og mellomstore bedrifter kompletterer bildet av et mangfoldig område i vekst. Ringerike sykehus ligger i direkte tilknytning til næringsparken. En høgskole i umiddelbar nærhet gir også interessante perspektiver.

Siden 90-tallet har AKA vært eier av store tomtearealer i Hvervenmoen Næringspark. Området er i dag regulert til nærmere 40 000 m2 storhandel og nærmere 40 000 m2 kontorarealer. Første byggetrinn innen storhandel sto ferdig i 2016 - og nå er neste prosjekt innen storhandel i gang.

AKA har sitt hovedkontor i kontorfellesskapet HM49. Det spennende bygget – som har vunnet priser for sin arkitektur – inneholder over 200 kontorarbeidsplasser og et bredt spekter av virksomheter. Ytterligere et kontorbygg, oppført i samarbeid med Ringeriks-Kraft, sto ferdig i næringsparken sommeren 2018.

AKA fortsetter å gjøre milliardinvesteringer i næringsparken. Våre planer inkluderer nye og spennende bygg av høy kvalitet. Det er allerede investert betydelig i områdets infrastruktur, slik at veksten håndteres på en god og effektiv måte. AKA deler politikernes tro på at Hvervenmoen Næringspark kan bli spydspissen i Ringeriksregionens videre omstilling og utvikling. AKA ser fram til å bidra videre.

 

Følg byggingen av AKAs nyeste handelsbygg live via webkamera.

Hvervenmoen Næringspark - virituell områdeplan 2017
Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,