Torshov Dagligvare AS

Kyrre Greppsgate 19, 0479 Oslo

Torshov Dagligvare AS
Fakturaadresse

Torshov Dagligvare AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura kan sendes som PDF til fakturamottak@aka.no eller via EHF ved å søke på organisasjonsnummer.


Org.nr.

918 713 301


Kvadratmeter

932 m2


Knr/Gnr/Bnr

0301/224/245


Odd Ivar Sæta
Driftsansvarlig

Odd Ivar Sæta

odd.ivar@aka.no / 970 75 260

Lena Svendsen
Regnskapsansvarlig

Lena Svendsen

ls@aka.no / 452 89 113

Leietakere