Steinkjer Nord Handelspark AS

Sagbruksvegen 8, 7725 Steinkjer

Steinkjer Nord Handelspark AS

Steinkjer Nord Handelspark AS
c/o AKA AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

914 626 587

Areal

14 264 m2

Knr/Gnr/Bnr

5006/197/1025,1318,1391,1406,1454,1487,1490

Geir Bratlund
Driftsansvarlig

Geir Bratlund

geir@aka.no / +47 469 46 404

Leietakere