Romsåsveien 6 AS

Romsåsveien 6, 0962 Oslo

Romsåsveien 6 AS
Fakturaadresse

Romsåsveien 6 AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura kan sendes som PDF til fakturamottak@aka.no eller via EHF ved å søke på organisasjonsnummer.


Org.nr.

987 568 550


Kvadratmeter

1 432 m2


Knr/Gnr/Bnr

0301/94/688


Odd Ivar Sæta
Driftsansvarlig

Odd Ivar Sæta

odd.ivar@aka.no / 970 75 260

Lena Svendsen
Regnskapsansvarlig

Lena Svendsen

ls@aka.no / 452 89 113

Leietakere