Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS

Rådhusveien 24A, 1739 Borgenhaugen

Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS

Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

998 374 219

Areal

2 550 m2

Knr/Gnr/Bnr

3105/1050/163

Rolv Eriksrud
Driftsansvarlig

Rolv Eriksrud

re@aka.no / +47 484 09 650

Leietakere