Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS

Rådhusveien 24A, 1739 Borgenhaugen

Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS
Fakturaadresse

Rådhusveien Eiendom Sarpsborg AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura kan sendes som PDF til fakturamottak@aka.no eller via EHF ved å søke på organisasjonsnummer.


Org.nr.

998 374 219


Kvadratmeter

2 550 m2


Knr/Gnr/Bnr

0105/1050/163


Odd Ivar Sæta
Driftsansvarlig

Odd Ivar Sæta

odd.ivar@aka.no / 970 75 260

Lena Svendsen
Regnskapsansvarlig

Lena Svendsen

ls@aka.no / 452 89 113

Leietakere