Nordkjosbotn Handelseiendom AS

Sentrumsveien 4, 9040 Nordkjosbotn

Nordkjosbotn Handelseiendom AS

Nordkjosbotn Handelseiendom AS
c/o AKA AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

999 052 657

Areal

1 648 m2

Knr/Gnr/Bnr

5532/29/158, 227

Geir Bratlund
Driftsansvarlig

Geir Bratlund

geir@aka.no / +47 469 46 404

Leietakere