Mosjøen Handelspark AS

Dolstadgata 7, 11, 15, 17A og 19, 8663 Mosjøen

Mosjøen Handelspark AS

Mosjøen Handelspark AS
c/o AKA AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

917 564 787

Areal

6 101 m2

Knr/Gnr/Bnr

1824/104/408, 558, 559

Rolv Eriksrud
Driftsansvarlig

Rolv Eriksrud

re@aka.no / +47 484 09 650

Elin Skjærmoen Rua
Regnskapsansvarlig

Elin Skjærmoen Rua

elin@aka.no / +47 411 48 010

Leietakere