2000 m²
Kontor | Butikkeiendom

Lokaler med svært god eksponering i Elverum sentrum

Elvarheimgata 6, 2408 Elverum

Type lokale

Kontor | Butikkeiendom

Areal

2000 m²

Etasje

1.

Byggeår

2006

Overtakelse

Omgående

Mer info

Velkommen til Elverum - lokaler med svært god eksponering i Elverum sentrum

AKA leier ut effektivt og innflytningsklart lokale på 500-2.000 kvm. BTA, beliggende i 1.etasje.

Om eiendommen:
  • Gjeldende regulering for eiendommen er forretning, kontor og tjenesteyting.
  • Arealet kan deles opp og tilpasses leietaker(e) på ulike måter. Det er stor fleksibilitet i plassering av inngangspartier direkte fra gateplan.
  • Det er 90 parkeringsplasser tilgjengelig; 58 på gateplan og 32 i parkeringskjeller.
  • Innbygget varelevering med rampeløsning og plass til container.
  • Arealet er stort og åpent, er universelt utformet og kan benyttes til flere ulike formål.
  • Eiendommen er fra 2006 og holder en god teknisk standard.
Beliggenhet:
  • Lokalet ligger i Elverum sentrum, og har svært god eksponering og adkomst fra både Rv. 25 Hamar - Trysil og Rv. 2 Solørvegen.

  • Eiendommen er lett tilgjengelig med bil, det bor 26.000 personer innenfor 15 minutter kjøretid.

 

Kontakt oss for en prat om mulighetene!

Tormod Syvertsen
Eiendomssjef

Tormod Syvertsen

tormod@aka.no / +47 901 01 880