Hønefoss Stadion AS/ AKA Arena

Ringeriksgata 13 og 20, 3510 Hønefoss

Hønefoss Stadion AS/ AKA Arena

Hønefoss Stadion AS
c/o AKA AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

981 083 628

Areal

3 300 m2

Morten Kristiansen
Driftsansvarlig

Morten Kristiansen

morten@aka.no / +47 404 04 564

Leietakere