Gjøvik Nord AS

Marcus Thranes gate 8, 2821 Gjøvik

Gjøvik Nord AS

Gjøvik Nord AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

996 011 747

Areal

1 150 m2

Knr/Gnr/Bnr

3407/67/120

Geir Bratlund
Driftsansvarlig

Geir Bratlund

geir@aka.no / +47 469 46 404

Leietakere