Gasolin Østfold AS Fredrikstad

Veumveien 34, 1613 Fredrikstad

Gasolin Østfold AS Fredrikstad
Fakturaadresse

Gasolin Østfold AS Fredrikstad
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura kan sendes som PDF til fakturamottak@aka.no eller via EHF ved å søke på organisasjonsnummer.


Org.nr.

996 257 673


Kvadratmeter

131 m2


Knr/Gnr/Bnr

0106/209/98


Odd Ivar Sæta
Driftsansvarlig

Odd Ivar Sæta

odd.ivar@aka.no / 970 75 260

Kathrine Strømsod
Regnskapsansvarlig

Kathrine Strømsod

ks@aka.no / 452 55 760

Leietakere