Gasolin Mjøsa Øst AS Rudshøgda

Rudsvegen 7, 2360 Rudshøgda

Gasolin Mjøsa Øst AS Rudshøgda

Gasolin Mjøsa Øst AS Rudshøgda
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

896 257 552

Areal

153 m2

Knr/Gnr/Bnr

3411/139/40

Geir Bratlund
Driftsansvarlig

Geir Bratlund

geir@aka.no / +47 469 46 404

Kathrine Strømsod
Regnskapsansvarlig

Kathrine Strømsod

ks@aka.no / +47 452 55 760

Leietakere