Frydenlund Handelseiendom Narvik AS

Frydenlundgata 2, 8516 Narvik

Frydenlund Handelseiendom Narvik AS

Frydenlund Handelseiendom Narvik AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

997 415 914

Areal

1 702 m2

Knr/Gnr/Bnr

1806/39/854

Rolv Eriksrud
Driftsansvarlig

Rolv Eriksrud

re@aka.no / +47 484 09 650

Leietakere