Fauske Handelseiendom AS

Sjøgata 45, 8200 Fauske

Fauske Handelseiendom AS

Fauske Handelseiendom AS
c/o AKA AS,
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

919 157 518

Areal

4 178 m2

Knr/Gnr/Bnr

1841/103/1507, 1518

Rolv Eriksrud
Driftsansvarlig

Rolv Eriksrud

re@aka.no / +47 484 09 650

Leietakere