Åsane Butikkeiendom Sandefjord AS

Hystadveien 290, 3231 Sandefjord

Åsane Butikkeiendom Sandefjord AS

Åsane Butikkeiendom Sandefjord AS
c/o AKA AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Faktura sendes via EHF ved å søke på organisasjons­nummer eller som PDF til fakturamottak@aka.no

AKA tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

AKAs etiske retningslinjer uttrykker forventninger og krav til våre leverandører og forretningspartnere. Du finner disse på vår hjemmeside aka.no.

Org.nr.

988 856 355

Areal

3 207 m2

Knr/Gnr/Bnr

3907/132/424

Eskil Viken
Driftsansvarlig

Eskil Viken

eskil@aka.no / +47 906 27 824

Leietakere