Målrettet & fokusert

AKA er en liten organisasjon. Vårt mål er likevel å utrette store ting. Vi skal bli større og bedre, fordi vi vil, kan og våger.

Siden starten i 1977 har vi fulgt en enkel filosofi: AKA fokuserer på løsninger - ikke problemer. Det har gitt resultater. Mellom 1977 og 2000 bygget AKA opp en vellykket dagligvarekjede. I år 2000 fusjonerte 43 kjedebutikker inn i NorgesGruppen.

Dette ga oss nye muligheter. "Nye" AKA er eier og forvalter av egne handelsnæringseiendommer. Med vår bakgrunn og erfaring kjenner vi våre leietakeres krav og forventninger bedre enn de fleste. Landets ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er i dag våre kunder og samarbeidspartnere.

Daglig leder Paal E. Haakensen

Vårt mål er å bygge opp AKA til Norges ledende, mest veldrevne og lønnsomme eiendomsselskap innenfor vår nisje. AKAs kompetansemiljø preges av dyktige, lojale og rutinerte medarbeidere med inngående kunnskaper innen sine ansvarsområder.

Gjennom gode og effektive rutiner skal AKA feste seg i bransjens bevissthet som Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, med hovedvekt på dagligvare.

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,