En spydspiss i den regionale utviklingen på Ringerike - Hønefoss

 

AKA er en gårdeier som skal eie og forvalte handelsnæringseiendommer. Lokalt er fokuset noe utvidet. Her er vi i tillegg engasjert i små og store utviklingsprosjekter. Hvervenmoen Næringspark er en stor satsning. I næringsparken gjennomfører AKA en omfattende utvikling både innen storhandel og kontorbygg. Første byggetrinn med storhandel på 19 000 m2 åpnet i mars/april 2016.

Hvervenmoen ligger som en portal inn til Hønefoss med E16 som nærmeste nabo. Området inneholder allerede en rekke spennende virksomheter, og sammen med Ringerike sykehus er det nærmere 2 500 arbeidsplasser i området. Det langsiktige målet er å legge til rette for opp mot ytterligere 2 000 arbeidsplasser.

I næringsparken finner man allerede store virksomheter som Kartverket og Viken Skog. Et stort antall små og mellomstore bedrifter kompletterer bildet av et mangfoldig område i vekst. Ringerike sykehus ligger i direkte tilknytning til næringsparken. En høgskole i umiddelbar nærhet gir også interessante perspektiver.

AKA AS har sitt hovedkontor i kontorfellesskapet HM49. Det spennende bygget – som har vunnet priser for sin arkitektur – inneholder over 200 kontorarbeidsplasser og et bredt spekter av virksomheter.

AKA har siden 90-tallet vært eier av store tomtearealer i Hvervenmoen Næringspark. Området er i dag regulert til nærmere 40 000 m2 storhandel og nærmere 40 000 m2 kontorarealer. Første byggetrinn innen handel er ferdig, og et nytt kontorbygg i samarbeid med Ringeriks-Kraft (HM33) vil stå ferdig sommeren 2018.

AKA fortsetter å gjøre milliardinvesteringer i næringsparken. Våre planer inkluderer nye og spennende bygg av høy kvalitet. Det er allerede investert betydelig i områdets infrastruktur, slik at veksten håndteres på en god og effektiv måte. AKA deler politikernes tro på at Hvervenmoen Næringspark kan bli spydspissen i Ringeriksregionens videre omstilling og utvikling. AKA ser fram til å bidra videre.

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,