Teknisk kompetansemiljø på Hvervenmoen vokser videre

 24. januar 2017

Skiptvet med vind i seileneUtviklingsdirektør i AKA Terje Dahlen sammen med ECTs leder i Hønefoss, Sven Kristoffersen. Kontorbygget HM 33 i bakgrunnen.

Et av Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirmaer innen elektroteknikk, ECT, flytter inn i HM 33 når dette bygget står ferdig. Sammen med Ringeriks-Kraft, Norconsult og Roar Jørgensen AS etableres det et solid og spennende teknisk kompetansemiljø i det nye bygget.

ECT AS har inngått avtale med AKA/Ringeriks-Kraft om leie av lokaler i det nye næringsbygget HM 33, som etter planen skal stå ferdig i juni 2018.

Firmaet er et av Norges største selvstendige rådgivende ingeniørselskap innen elektroteknikk, og har vært etablert med eget kontor i Hønefoss siden år 2000. Selskapet ble etablert i 1988, har over 100 ansatte og har vært involvert som rådgiver i flere byggeprosjekter i Norge, hvorav i Ringeriksregionen bl.a. HM 49, Viken Skog- bygget, HM 33, ny skole Hønefoss sør, kommende nye Kistefos- museet, Hønefoss kirke.

ECT er også en sentral nasjonal aktør og leverandør til en rekke infrastrukturprosjekter i Norge, herunder bl.a. Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 hvor flere rådgivere i ECT er underleverandør for Norconsult, Aas Jacobsen og Asplan Viak innen bl.a. jernbane-elektro.

- Ved flere av våre kontorsteder i Norge er vi samlokalisert med flere ingeniørfag, sier Sven Kristoffersen, som leder ECT Hønefoss. Vi erfarer at dette gir gode synergimuligheter både de tverrfaglige ingeniørfagene imellom, men det skaper også trygget og merverdi for kunden ved at de har tilgang på spisskompetanse og kapasitet fra flere ingeniørfag under samme tak.

 

 

- Vi ser derfor fram til å flytte inn i HM 33 som bl.a. Roar Jørgensen AS og Norconsult også flytter inn i, forteller Kristoffersen. - Dette er rådgivermiljøer som vi i dag allerede samarbeider godt med i flere prosjekter.

ECT vokser fortsatt innen begge markedsområdene bygg og infrastruktur, og har lagt opp til en vekst på 22 nye medarbeidere i 2017, hvorav 18 personer allerede har signert ansettelseskontrakt. I en nylig avsluttet søknadsrunde fikk vi over 200 søkere til ulike stillinger, også med kommende ansettelse og tiltredelse til kontoret på Hønefoss. - Vi skal fortsatt ansette nye erfarne medarbeidere, det er bare å ta kontakt, avslutter Kristoffersen.

- Vi er svært fornøyd med å få ECT med på laget, sier utviklingsdirektør Terje Dahlen i AKA, som er ansvarlig for utviklingen av det nye bygget. Vi har jobbet målrettet for å skape et kompetansemiljø på teknisk side i bygget, og ECT passer som hånd i hanske i denne profilen.

Bygget vil ha lignende profil som dagens HM 49, med felles kantineløsning, p-kjeller og moderne og fleksible lokaler for aktører i flere størrelser. Og det er fortsatt muligheter for flere aktører å melde seg på og bli en del av regionens mest spennende tekniske miljø.

Bygget skal etter planen stå ferdig til sommeren 2018.
 

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere
Kontakt