Rivende utvikling i Hvervenmoen Næringspark!

 30. juni 2017

Skiptvet med vind i seilene

Hvervenmoen Næringspark er under stadig utvikling. Vi blir flere og flere fornøyde eiere og leietakere innen kontor og handel, og mange ønsker seg til Hvervenmoen. Det synes vi er hyggelig! Vi rigger derfor for vekst.


Hvervenmoen Næringspark er en stor satsning for AKA. Etter endt byggevirksomhet er målet å ha tilført området 2 000 nye arbeidsplasser innen handel og kontor.

Vi har klare rammer som vi forholder oss til. Det blir ikke serveringssteder og ikke butikker på under 2 000 kvadratmeter på Hvervenmoen. Vi ønsker å gi plass til storhandel som ellers ikke hadde kommet til Hønefoss.

- Innen kontorutvikling ønsker vi oss at ingen bygg er like. Vi ønsker derimot å fortsette en spennende og unik arkitektur for området, dog som har en rød tråd, sier utviklingsdirektør i AKA Terje Dahlen.  

 

Kvalitet og det lille ekstra hva gjelder arkitektur legger vi vekt på både for handel og kontor. Vi mener det gir området det særpreget og attraktiviteten næringsparken har i dag.

Hvervenmoen Næringspark: Midt i skogen, midt i byen.


Som du kan se i filmen nedenfor går vi fortsatt spennende tider i møte!

Se våre videre planer for Hvervenmoen Næringspark her.

 
Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere
Kontakt