Regnskap per 1. tertial 2017
- Sterk resultatvekst for AKA

 7. juli 2017

Skiptvet med vind i seileneAKAs finansdirektør Jane. K Gravbråten og daglig leder Paal E. Haakensen.

Regnskapet for 1. tertial 2017 viser nok en gang sterke resultater for AKA-konsernet. Periodens resultat før skatt ble på 36,7 mill. kroner mot 119,7 mill. kroner tilsvarende periode i fjor. Sistnevnte inkluderte gevinst fra salg av to faghandelseiendommer på 86,2 mill. kroner.


Resultat før skatt fra underliggende eiendomsdrift ble 40,2 mill. kroner sammenlignet mot 29,0 mill. kroner i samme periode i fjor, noe som er en vekst på ca. 39 %.


Finansdirektør Jane K. Gravbråten forklarer den sterke utviklingen i resultatet med økte lønnsomme eiendomsinvesteringer i perioden, og god drift og forvaltning av eiendomsporteføljen som per nå teller 163 eiendommer. De årlige leieinntekter er per 1. tertial 2017 på i underkant av 400 mill. kroner (inkl. deleide selskaper).


Hittil i år har konsernet overtatt 4 eiendommer og inngått avtaler om overtakelse av ytterligere 13 nye eiendommer for til sammen nærmere 600 mill. kroner. Og mer kan det bli… Styret besluttet nemlig allerede i mars i år å øke investeringsrammene for perioden 2017 – 2020 med 1 milliard kroner til totalt 3 milliarder kroner.

 

 

 

 

-Basert på den gode starten av året resultatmessig og planlagte aktiviteter resten av året ser dette ut til å bli nok et spennende år for AKA-konsernet, avslutter finansdirektøren.

                                       Finansdirektøren ser frem til et spennende 
                            år for AKA-konsernet.

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere
Kontakt